Externe vertegenwoordiging van Nevedi

Overheid

Nederland

 • Platform Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3)
 • Human Capital Agenda topsectoren
 • Afstemmingsoverleg met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • NEN Normcommissie 310 287 ‘Chain of Custody’
 • NEN Normcommissie Diervoeder

Publiek-Private Samenwerking (PPS)

 • 2017 - 2020 Onderzoeksagenda varkenshouderij
 • 2017 - 2021 Trusted Source, een betrouwbare, digitale bron voor informatie over voedselproducten
 • 2019 - 2020 Economische Effecten Kringloopsluiting
 • 2019 - 2022 KringloopToets 2.0: ontwerpinstrument om nutriëntenkringlopen te sluiten
 • 2019 - 2022 Verwerkingsfactoren pesticiden in veevoeding
 • 2020 - 2023 Voedsel-en voederveiligheid en valorisatie van nieuwe en wettelijk beperkte reststromen voor diervoeder
 • 2020 - 2023 Klimaatmonitor Nederlandse Agroproductie

Sectorale initiatieven

Europees

 • Fefac Board
 • Fefac Directors College
 • Fefac Animal Nutrition
 • Feed Safety Management committee
 • Fefac Fish Feed Committee
 • Fefac Industrial Compound Feed Production Committee
 • Fefac Milk Replacers Committee
 • Fefac Premix and Mineral Feed Committee
 • Fefac Sustainability Committee
 • Fields of Europe
 • Verband Lebensmittel ohne Gentechnik e.V. (VLOG) 
 • Round Table on Responsible Soy Association (RTRS)
 • Round Table on Sustainable Palm Oil (RSPO)

Nederland

 • Bestuur Sociaal Fonds Graanbe- en verwerkende bedrijven
 • Bestuur Molenaarspensioenfonds (MPF)
 • Verantwoordingsorgaan MPF
 • Bestuur Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Levensmiddelenindustrie (SOL)
 • Dutch Alliance Sustainable Palm Oil (DASPO)
 • Dutch Soy Platform
 • Werkgroep Erfbetreders
 • Alliantie Verduurzaming Voedsel
 • Deltaplan Biodiversiteitsherstel 
 • Stichting Samen Tegen Voedselverspilling
 • Klankbordgroep stikstof
 • Stikstofwerkgroep veevoer

GMP+ International

 • Bestuur GMP+ International
 • GMP+ IEC - Production of premixes and compound feed
 • GMP+ Subcommittee Certification & Supervision
 • GMP+ Subcommittee production 
 • GMP+ Subcommittee Responsible Feed
 • GMP+ Subcommittee Trade and collection
 • GMP+ Subcommittee Transport
 • GMP+ Feed Fraud

Primaire sectoren

Kalveren

 • Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK)

Pluimvee

 • Bestuurlijk overleg Pluimvee en diervoeder
 • Taskforce antibioticaresistentie Werkgroep ABRES pluimvee
 • CCvD IKB Kip

Rundvee

 • Stuurgroep Praktijkimplementatie KringloopWijzer
 • Stuurgroep Doorontwikkeling KringloopWijzer
 • Communicatiewerkgroep KringloopWijzer
 • Werkgroep borging KringloopWijzer
 • Gebruikersgroep KringloopWijzer
 • Werkgroep BEP/BES/BEN pilot 
 • Klankbordgroep Centrale Database KringloopWijzer
 • Duurzame Zuivelketen

Varkens

 • Platform varkensketen
 • Stuurgroep biggenvitaliteit
 • Werkgroep bigvitaliteit
 • Taskforce Antibioticaresistentie Werkgroep ABRES varkens
 • CCvD IKB Varken 
 • Adviesraad Holland Varken

info@nevedi.nl | +31(0) 85 77 319 77 | Braillelaan 9 | 2289 CL Rijswijk