Missie en Visie

De visie en missie geven de kaders weer voor het doen en laten van Nevedi. Bij de vertaling van uitdagingen die de omgeving van diervoederbedrijven hen biedt naar keuzes voor activiteiten van Nevedi, wordt getoetst aan de kerndoelen en ambities van de vereniging.

De visie omvat:

Kernwaarden

  • Verbinden en transparant
  • Doelmatig en efficiënt
  • Toegewijd, deskundig, initiërend, omgevingsbewust en open
  • Duurzaam

Kerndoelen

  • Leden in staat stellen hun bedrijfsvoering optimaal uit te oefenen en aan te passen aan veranderende eisen en omstandigheden.
  • Zorgen voor samenhang in de Nederlandse diervoederindustrie.
  • Het formuleren, vertegenwoordigen en behartigen van de collectieve belangen van de Nederlandse diervoederindustrie.

Ambities

  • Een vitale diervoederindustrie met een betrouwbare en gewaardeerde positie in de markt en maatschappij.
  • Nevedi kent een hecht clubgevoel en heeft betrokken leden.

De missie luidt:
Nevedi formuleert, vertegenwoordigt en behartigt de collectieve belangen van de Nederlandse diervoederindustrie. Zo draagt Nevedi bij aan een sociaal-maatschappelijk en economisch speelveld waarbinnen de leden hun bedrijf optimaal kunnen uitoefenen. Nevedi positioneert de diervoederindustrie in het algemeen, stimuleert en initieert gewenste of noodzakelijke ontwikkelingen en bevordert zo een goed imago van de branche.

 

info@nevedi.nl | +31(0) 85 77 319 77 | Braillelaan 9 | 2289 CL Rijswijk